+63 917-861-3894

Properties Online Philippines

Search More

Amilyar – Real Property Tax

cooltext334189046835132
“ANO ANG AMILYAR O ANG TINATAWAG NA REAL ESTATE TAX?”

ANG REALTY TAX O TINATAWAG NA “AMILYAR” AY TAX O BUWIS NA SINISINGIL NG LOCAL GOVERNMENT (TOWN, CITY AND PROVINCES) PARA SA LUPA, BAHAY AT EQUIPMENTS NA NAKAKABIT DITO NG ISANG MAMAMAYAN. ANG HINDI PAGBABAYAD NG REALTY TAX O “AMILYAR” SA TAKDANG ORAS AY PWEDENG IBENTA NG LOCAL GOVERNMENT SA ISANG PUBLIC AUCTION SA IBANG TAO BILANG KABAYARAN SA BUWIS NA ITO. i-click para sa buong detalye

cooltext334193452002906

Pano magbayad?
1. Kailangan namin ng inyong informasyon.
Kailangan namin and inyong Tax Declaration o Lumang Resibo or assesment.

2. Pagnatanggap na namin ang kopya iproprocess namin
ang inyong request upang makakuha ng assesment.
(ito ay tatagal ng pitong araw bago lumabas)

3. Paglabas ng assesment ipapadala namin ang inyong babayaran.

4. Magbabayad kayo sa pamamagitan ng Bank transfer or Bank Deposit.

5. Pagkatanggap ng pera sa banko iproprocess ang payment.
(ito ay tatagal ulit ng pitong araw)

6. Ibibigay namin ang resibo sa pamamagitan ng email or pwede rin namin ipadala sa LBC.

cooltext334204468087432

Para sa aming processing fee ay ang mga sumusunod;
para sa lote nagsisimula sa 550 pesos pataas
para sa bahay at lupa nagsisimula 700 pesos
para sa condominium nagsisimula 700 pesos
kung gusto pabilisin ang pag proseso
may karagdagan lang na bayad. Ito ay depende
sa lokasyon ng inyong ari arian.

Disclaimer: SOUTH AREA only
Las Piñas, Parañaque, Cavite, Muntinlupa, Laguna and Makati

Other Services

please click
click
transfer